07 MARCH 2018

Sứ Mệnh của công ty Tĩnh Gia

I.  SỨ MỆNH

Luôn luôn bám sát xứ mệnh ” Lấy chất lượng dịch vụ và tâm huyết nghề nghiệp tạo nên giá trị thặng dư cho bản thân, đem lại sự thành công cho những công trình cá nhân, tập thể và xã hội…”.

Viết bình luận của bạn:
Hotline: 0971078855