>> Xem thêm:Cải tạo, thiết kế phòng trọ theo yêu cầu Sau khi cải tạo:"> >> Xem thêm:Cải tạo, thiết kế phòng trọ theo yêu cầu Sau khi cải tạo:">
20 MAY 2021

Công trình T.809

Từ một phòng trọ kém chất lượng, theo yêu cầu của gia chủ, Công ty Xây Dựng Tĩnh Gia đã giúp nó thành một nơi " rất " muốn về sau một ngày mệt mỏi.

>>> Xem thêm:Cải tạo, thiết kế phòng trọ theo yêu cầu

Sau khi cải tạo:

Viết bình luận của bạn:
Hotline: 0971078855